HTA- Khóa học Phong Thủy Cơ bản khóa HTTP-KCB-02



HTA_ HUU THUONG ACDEMY
Ngoài các chương trình giảng dạy về Phong Thủy phần nổi, Phong Thủy phần chìm, Thiền hấp thu năng lượng Vũ trụ, các buổi chữa lành cho người và nhà ở bị rối loạn năng lượng MIỄN PHÍ,… Học Viện HỮU THƯỜNG còn chú trọng tới mảng kiến thức rất quan trọng, đó là đào tạo và kiến tạo môi trường rèn luyện an toàn, tốt đẹp để phát triển con người, thông qua chương trình PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ GỐC. Đây là cách để học viên có chuyển biến mạnh hơn từ bên trong, sớm bước sang trường năng lượng cao, kiến tạo cuộc sống lương lai theo cách chủ động và phước lành bền vững.

https://thuvienphongthuy.com.vn/

VanHoai Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *