Join the Conversation

  1. Khi nào bác Tập mua nó mới đắt giá, tóm lại thân thòng chính thức SẬP, lòng tin của người hâm mộ đã hết, sẽ chẳng có loại nào là ngoại lệ cả.😊

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.