Join the Conversation

  1. Xe này khoản 22 lít 100 cây đường trường , còn nội thành thì 26 đến 30lit..

  2. GÓP Ý VỚI CHÚ THỊNH MÌNH GIỚI THIỆU THÊM MÁY MẤY CHẤM NHIỀU XE CHÚ KHÔNG NÓI RÕ MẤY CHẤM NĂM BAO NHIÊU MÁY XĂNG HAY DẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.