Thánh Lễ Chúa Nhật 28 Mùa Quanh Năm 10/10/2021 dành cho những người không thể đến nhà thờBÀI ĐỌC I: Kn 7, 7-11 “Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Tôi đã ước ao được ban sự …

https://thuvienphongthuy.com.vn/

VietCatholicNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *