Trí thông minh thế gian; Trí tuệ tâm linh – Trích trong bài Nghiệp 6 – Ngày 22/07/2018Đây là trích đoạn trong bài Nghiệp 6 – Ngày 22/07/2018 – Sư cô Tâm Tâm thuyết giảng tại Chùa Giác Lâm. Link xem toàn bộ bài giảng:

– Danh mục Bài giảng Vi Diệu Pháp và File mp3:
– Bài giảng Vi Diệu Pháp năm 2018:
– Bài giảng Vi Diệu Pháp năm 2021:
– Bài giảng lẻ:
– Trích đoạn và phụ đề:
——————————————————————
– Link tải các tập Kinh:
– Link tải Bảng Chi Pháp:
– Link tải bài Hồi hướng phước báu:

https://thuvienphongthuy.com.vn/

Tịnh Xá Pháp Huệ - Bình Tân

3 bình luận trong “Trí thông minh thế gian; Trí tuệ tâm linh – Trích trong bài Nghiệp 6 – Ngày 22/07/2018

  1. Sadhu sadhu sadhu. Biết ơn cô rất nhiều . Con rất thích học Vi Điều Pháp ở TX. Pháp Huệ

  2. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

    Nguyện đem công đức này

    Hướng về khắp tất cả

    Đệ tử và chúng sanh

    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *