Join the Conversation

  1. Con người thật thì mọi việc sẽ thật . thích tính cách anh sẽ có ngày ghé anh săm một chiếc

  2. Chào Pháp Anh, mình ở Nghệ An. Xem kênh bạn mình rất thiện cảm. Mình tiền ít vì là viên chức, đi làm khá xa cần chiếc xe Innova phục vụ gia đình và đi làm chở được nhiều đồng nghiệp. Có chiếc nào hợp lý bạn tư vấn giúp mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.